Procedura Niebieskiej Karty

Odsłony: 2468

 

Procedura Niebieskiej Karty

 

Niebieska Karta jest to procedura, która może zostać zainicjowana przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświatę oraz służbę zdrowia. Dotyczy ona członków rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Co ważne, założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, ale w przypadku gdy ofiara zdecyduje się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

Założenie Niebieskiej Karty jest informacją dla służb /t.j. szkoła, pomoc społeczna, policja, kurator sądowy/że w danej rodzinie dochodzi do aktów przemocy. W związku z tym służby te podejmują właściwe dla swojej instytucji działania.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY: