Kontakt

Kontakt

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

nr. tel.  801-12-00-02

 

- Gminny Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Lesku, ul. Parkowa 1

nr.tel ( 0-13) 469 66 52

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku

 ul. Parkowa 1

nr. tel. ( 0-13) 469 66 51

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie SOS                                

ul. Jana Pawła II 18 B

nr. tel. ( 0-13) 492 72 53 lub 663 327 000  ( czynny całą dobę )

 

Sąd Rejonowy w Lesku (Wydział Rodzinny i Nieletnich

Plac Konstytucji 3-go Maja 9

nr. tel. ( 0-13) 468 98 00

 

Prokuratura Rejonowa w Lesku

ul. Unii Brzeskiej 14

nr. tel. ( 0-13) 468 95 10

 

Komenda Powiatowa Policji w Lesku

ul. Wincentego Pola 4

nr. tel. ( 0-13) 468 73 99 lub tel. alarmowy 997

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku

ul. Wincentego Pola 1

nr. tel. ( 0-13) 469 81 45

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

ul. Rynek 1

nr. tel. ( 0-13) 469 71 24