Karta dużej rodziny

 

Z dniem 01 stycznia 2015 r. straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 i 836).

 

W dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 r., poz. 1863), której zapisy obowiązują od 01 stycznia 2015 r.

Informujemy, że Karty Dużej Rodziny, wydane do dnia 31.12.2014 roku zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Z perspektywy rodzin wielodzietnych zmiany wprowadzają istotne ulgi, które będą gwarantowane ustawowo, a nie za pośrednictwem umów podpisywanych z instytucjami i podmiotami. Najważniejszymi z nich są przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych. 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w celu ich skopiowania i uwierzytelnienia przez organ przyjmujący.

Na terenie miasta i gminy Lesko wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku, ul. Parkowa 1 (parter budynku UMiG Lesko, pokój nr 4).

 

do pobrania: